Herken, werf, maximaliseer, verbind en behoud talent en potentieel.

Assessments

Een goede match maken gaat verder dan alleen ervaring en kennis. Het is belangrijk om te checken of het voorkeursgedrag van de kandidaat overeenkomt met het gedrag dat de functie vereist. Daarbij kijken we ook naar de talenten en communicatie stijlen, zodat er uiteindelijk een succesvolle match bewerkstelligt kan worden. Uiteraard kijken we hier naar tijdens het interview echter DISC biedt een welkome aanvulling hierop.

DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben.

DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit!

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
I Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
S Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving.
C Hoe u omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

Gedrag in drie grafieken

De uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalyse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

  • Hoe iemand zichzelf ziet.
  • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
  • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden.

Daarnaast biedt DISC mogelijkheden voor uw huidige medewerkers welke als basis gebruikt kan worden voor een ontwikkelingsplan.

disc

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op.