Privacy statement

Van Dongen Connect Recruitment vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert via onze eigen website vandongen.connectrecruitment.eu verzamelt Van Dongen Connect Recruitment informatie (curriculum vitae (CV), motivatiebrief en persoonsgegevens). Deze informatie wordt door Van Dongen Connect Recruitment op een eerlijke en wettige wijze gebruikt. Dit betekent dat Van Dongen Connect Recruitment deze informatie verzamelt en verwerkt conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

De sollicitant geeft met het verstrekken van deze informatie ondubbelzinnig toestemming aan Van Dongen Connect Recruitment voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van werving en selectie.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, overdragen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en verwijderen van wervingsinformatie.

Werving en selectie omvat:

  • Communicatie met de sollicitant;
  • Beoordelen van de juistheid van verstrekte informatie in het CV;
  • Beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant;
  • Afnemen van een online assessment;

Gegevens die een medewerker dient aan te leveren voorafgaand aan of ten behoeve van indiensttreding vallen niet onder dit privacy statement.

Gegevens van sollicitanten

Van Dongen Connect Recruitment verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of email. Van Dongen Connect Recruitment verwerkt en verzamelt deze gegevens rechtstreeks via vandongen.connectrecruitment.eu in ons CRM systeem. Voorbeelden van deze gegevens zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, leeftijd), salarisgegevens en arbeidsverleden (vroegere werkgevers en referenties).

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

Van Dongen Connect Recruitment kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derde partijen die diensten aan Van Dongen Connect Recruitment leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau indien dit onderdeel is van de wervings- en selectieprocedure. Van Dongen Connect Recruitment verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Van Dongen Connect Recruitment bewaart de gegevens van sollicitanten. Indien u wenst dat uw gegevens na afloop van de procedure worden verwijderd dan kunt u dat vooraf aangeven op de website. Kandidaten willen namelijk in de meeste gevallen opgenomen worden in de database om zodoende op te hoogte gehouden te worden omtrent carrièremogelijkheden. Mocht u uw gegevens verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar anouk@vandongen.connectrecruitment.eu. Uw gegevens worden dan door ons verwijderd.

Beveiliging

Van Dongen Connect Recruitment maakt gebruik van een aantal technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot de eigenaar van “Van Dongen Connect Recruitment”.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door derden. Dit geldt bijvoorbeeld voor persoonsgegevens die door de sollicitant aan een andere partij worden aangeleverd en worden doorgestuurd naar Van Dongen Connect Recruitment. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze partijen.

Contact

Stuur uw vragen en opmerkingen over dit recruitment privacy statement of over de manier waarop Van Dongen Connect Recruitment gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: anouk@vandongen.connectrecruitment.eu